20 godina iskustva i više od 7.000 zadovoljnih klijenata

Ponuda osiguranja za privatne korisnike

Sve više ljudi u Hrvatskoj ugovara životno osiguranje iz dva osnovna razloga. Prvi razlog ugovaranja životnog osiguranja je stvaranje određenog iznosa kapitala koji će korisnika sigurno dočekati u mirovini ili za potrebe školovanja djece ili za neke druge osobne potrebe.

Drugi razlog ugovaranja životnog osiguranja jest osjećaj sigurnosti potreban u slučaju iznenadnih i nepredvidivih životnih situacija, koje za sobom povlače financijske troškove. Korisnici tada mogu bezbrižno pokriti financijske troškove liječenja ili pokriti financijske troškove svojoj obitelji u slučaju iznenadne i neočekivane smrti.


Vjerujemo da vam je poznato da za automobile postoje dvije osnovne vrste osiguranja - osiguranje automobilske odgovornosti kojom se nadoknađuje šteta prema trećoj osobi i osiguranje automobilskog kaska kojim sebi nadoknađujete štetu u slučaju oštećenja vozila.

U posljednje vrijeme je u Hrvatskoj prisutno dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje se ugovara s ciljem korištenja potrebnih usluga u zdravstvu, preventivno ili iz potrebe liječenja, radi jednostavnijih, efikasnijih i učinkovitijih rezultata.

Putno osiguranje vam omogućuje naknadu mogućih troškova liječenja ukoliko dođe do potrebe za zdravstvenom uslugom dok se nalazite u inozemstvu.

Određeni ljudi, posebno oni koji su više u prometu ili rade neko rizično zanimanje kod kojeg su moguće češće povrede, ugovaraju za sebe posebno osiguranje od nezgode. Osiguranje od nezgode pruža vam pravo na naknadu po nekoliko mogućih opcija kao što su trajna invalidnost, naknada bolničkih dana, nastup smrti zbog nesretnog slučaja ili bolesti, naknadu troškova liječenja, naknadu za prijelom kosti, a sve to u slučaju nepredviđene i neočekivane povrede vas kao osiguranika.

 

Detaljniju specifikaciju ponude za osiguranje privatnih korisnika zajedno s uvjetima za osiguranje možete pogledati ovdje:

  • Životno osiguranje
  • Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
  • Osiguranje imovine (kuće i stana, kućanstva)
  • Automobilski kasko
  • Automobilska odgovornost
  • Putno osiguranje
  • Osiguranje od nezgode
  • Osiguranje plovila

      

Kontaktirajte nas
Tu smo zbog Vas. Javite nam se, pitajte, komentirajte, predložite. Hvala!
Pošalji