20 godina iskustva i više od 7.000 zadovoljnih klijenata

Spin Consulting

Spin Consulting je agencija za zastupanje u osiguranju, osnovana 2006. godine i posluje na adresi Grgura Ninskog br. 1 u Karlovcu. Posluje u skladu s odredbama Zakona o osiguranju te je registriran za obavljanje poslova zastupanja u svim vrstama životnih i neživotnih osiguranja.

Spin Consulting za zastupanje u osiguranju ima sklopljene ugovore s osiguravateljima koji posjeduju visoki rejting na tržištu osiguranja, kao što su Allianz osiguranje d.d., Croatia osiguranje d.d., Merkur osiguranje d.d., Velebit osiguranje d.d., Velebit životno osiguranje d.d., Sunce osiguranje d.d., Triglav osiguranje d.d., Uniqa osiguranje d.d., Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., 

Svakom klijentu posvećujemo se individualno u želji da zadovoljimo njegove potrebe za osiguranjem te približimo smisao življenja s osiguranjem. Poseban naglasak stavljamo na pristup prema osiguraniku s ciljem da osiguranik zaključi osiguranje zaista za ono što mu je potrebno i to na najoptimalniji i najkvalitetniji način koji je dostupan u osiguravajućim društvima koje zastupa Spin consulting zastupanje u osiguranju.

SPIN Consulting zastupanje u osiguranju
MB: 0807974340004, OIB: 81363546474 , riješenjem od 14.prosinca 2006., klasa UP/I-453-06/06-03/61, ur.broj 326-112-06-2, izdane od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga,  ima dozvolu za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranje.

      

Kontaktirajte nas
Tu smo zbog Vas. Javite nam se, pitajte, komentirajte, predložite. Hvala!
Pošalji